Stralend kind systeem

De eerste module geeft zelfinzicht, de tweede helpt je vanuit dit inzicht ruimte te maken voor je kind .

US$450
zicht op jezelf programma's voor groei en magie

01 Zicht op jezelf en je kind

Het kost je kind dubbel zo veel moeite om te stralen als jij zelf nog niet jouw verlangen leeft. Als je niet het goede voorbeeld geeft kan dat ook niet worden overgenomen. Inleidende basiskennis over jezelf en hoe je in de wereld staat. Een introductie in het kijken in de spiegel van jezelf en je omgeving.

Lees meer...

US$450
stralend kind

02 Stralend kind systeem

Je gaat in deze module op zoek naar de relatie tussen jouw onbewuste gedrag en overtuigingen en de gevolgen voor jouw kind. Je leert hoe je je kind kunt helpen stralen door zelf het goede voorbeeld te geven. Je leert kijken in de spiegel van jezelf en je omgeving.

Lees meer...