Algemene voorwaarden ogenopenacademie

Aankoop van programma’s kan binnen 48 uur ongedaan gemaakt worden via bericht aan admi@vindjouweigenplek.nl
Programma’s voor langer dan 7 dagen kennen een probeertijd garantie van 14 dagen.
Kortingscodes zijn alleen te gebruiken als die door Ronald persoonlijk aan je zijn verstrekt.
Voor overige voorwaarden zie: landenopjeplek.nl